การใช้ภาพในการนำเสนอเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสนใจและความเข้าใจให้กับผู้ชม แต่การใช้ภาพอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงการเลือก การปรับแต่ง และการจัดวางภาพให้เหมาะสมกับข้อความและเป้าหมายของการนำเสนอ ผมได้ค้นหาบทความบางส่วนจากเว็บที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาพในการนำเสนอ คุณสามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ที่ผมแนบไว้

 • คำแนะนำการใช้ภาพสำหรับการนำเสนอ – Noun Project
  บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกภาพที่มีคุณภาพสูง การปรับขนาด การหมุน การตัด การลบพื้นหลัง และการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับภาพ โดยใช้เครื่องมือของ PowerPoint
  https://blog.thenounproject.com/a-guide-to-using-images-and-photos-for-powerpoint/
 • How to Work With Images in PowerPoint (Complete Picture Guide)
  บทความนี้แสดงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ของ PowerPoint เพื่อแก้ไขภาพ เช่น การปรับขนาด การหมุน การตัด การลบพื้นหลัง และการปรับสี
  https://business.tutsplus.com/tutorials/how-to-work-with-images-in-powerpoint–cms-29133
 • 4 tips to effectively use images in your presentations
  บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาพที่สอดคล้องกับข้อความ การปรับข้อมูลตัวอักษร เพื่อไม่กระทบกับภาพ และการป้องกันไม่ให้ภาพที่ใช้อยู่ใต้ลิขสิทธิ์
  https://www.teamsli.de/4-tips-to-effectively-use-images-in-your-presentations/
 • 700+ Presentation Images That Will Enhance Any Presentation – Visme
  บทความนี้แสดงตัวอย่างของภาพที่เหมาะสำหรับการใช้ในการนำเสนอ เช่น ภาพถ่าย, กราฟ, infographics, เป็นต้น
  https://visme.co/blog/presentation-images/